Studentska prehrana

AAI@Edu.hr, Eduroam, Wireless internet
Post Reply
ForumAdmin
Site Admin
Posts: 8
Joined: Wed Sep 06, 2017 1:31 pm

Studentska prehrana

Post by ForumAdmin » Wed Sep 06, 2017 2:12 pm

Od samih početaka informatizacije Akademije i uvođenja Restorana studentske prehrane na ALU (1997), bilo je važno ažurirati prava studenata prema njihovom statusu na studiju. Tadašnja aplikacija studentske prehrane je to omogućavala u suradnji sa CAP-om (Centar za Autorizaciju Podataka).

Sada je tu ulogu preuzeo sustav ISVU, pri čemu je administriranje centralno, a zahtjev na administratore se smanjio.

Informatička služba Akademije sada još samo omogućava računalnu mrežnu povezanost Restorana studentske prehrane, preko zajedničke 100 Mbps optičke veze.

Post Reply